Το ξύλο είναι ένα ανανεώσιμο, βιοδιασπώμενο και διαχρνονικό υλικό που είναι απόλυτα πανέμορφο από μόνο του. Με την κατάλληλη δεξιοτεχνία και τα ανάλογα εργαλία, ένα κομμάι ξύλο μπορεί να πάρει πολλές μορφές.

Ψάχνοντας για έμπνευση, τα παρακάτω καλλιτεχνική αρισουργήματα έχουν οχι μόνο μεγάλο βαθμό δυσκολίας αλλά και άρτια αιθσητική.

Τα παρακάτω αριστουργήματα έχουν δημιουργηθέι χάρη στο ταλέντο των καλλιτχνών, τις μηχανές λέιζερ και, φυσικά, το αγαπημένο μας υλικό – το ξύλο.